• 1.  Nhà thầu tư vấn thiết kế đường dây và trạm biến áp 35kV
 
  • Khảo sát địa hình địa chất, khí tượng thủy văn, báo cáo tác động môi trường, nhu cầu sử dụng điện của từng khách hàng và đưa ra giải pháp thiết kế cấp điện phù hợp với từng khu vực, đồng bộ với từng đơn vị Điện lực quản lý.

Xe Điện Biên ap

  •  Hình 1: Trạm biến áp 110/22kV
  • Năng lực nhân sự: Đội ngũ kỹ sư trẻ, năng động, từng tham gia các dự án 22/0.4kV, 110/22kV tương tự trên toàn quốc.
  • Tư vấn Quản lý dự án, đấu thầu các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV.
  • Tư vấn các giải pháp sử dụng thiết bị kinh tế đảm bảo chất lượng công trình. Các giải pháp bù trung thế, giải pháp cảnh báo sự cố đường dây trung thế bằng công nghệ di động.
  • Đối với các dự án lưới điện trung áp, mỗi Điện lực sẽ có một qui trình thỏa thuận hồ sơ khác nhau, do đó nhà tư vấn cần có kinh nghiệm làm việc để có thể có những bước đi hợp lý nhằm rút ngắn công tác thỏa thuận cũng như xây dựng công trình.

IMG_0607

  • Hình 2: Lộ ra 22kV trạm biến áp 110kV Holcim

Lộ ra 35kV

  • Hình 3: Lộ ra 35kV
  • 2.  Các công trình đã tham gia:
TT Tên công trình Chủ đầu tư Giai đoạn Giá trị HĐ (VNĐ)
1 Cấp điện cho nhà máy đóng tàu Hải Minh  22(15)kV/0.4-1MVA, Huyện Nhà Bè-Tp.HCM Công ty TNHH đóng tàu Hải Minh TKKT- BVTC-Giám sát 110.000.000
2 Trạm biến áp 2x5MVA-35(22)/0.4kV cấp điện tạm nhà máy nhiệt điện KCN Lạc Thịnh-Tỉnh Hòa Bình Tập đoàn BTG-Holding-Slovakia TKKT- BVTC 450.000.000
3 Đường dây 22kV vượt suối DăkBxi- ĐăkLăk cấp điện Công trình Thủy điện Buôn Kuốp-ĐăkLăk Ban Quản lí Dự án Thủy điện 5 TKKT- BVTC 300.000.000
4 Xây dựng mới TBA 22/0.4kV Cấp điện cho Trường THPT Long Sơn-Thủ Đức Ban QL Đầu tư Xây dựng Công trình Quận Thủ Đức-Tp.HCM Thi công XD 1.250.000.000
5 Xây dựng mới TBA 22/0.4kV Cấp điện cho Trường THPT Nguyễn An Ninh-Quận 10 Ban QL Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 10-Tp.HCM Thi công XD 1.650.000.000
6 Cải tạo đường dây trung thế cấp điện cho Trạm nghiền nhà máy cement Holcim-Nhà Bè-Tp.HCM Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam TKKT- BVTC 65.000.000
7 Điện khí hóa nông thôn Huyện Thăng Bình-Tỉnh Quảng Nam, Qui hoạch lưới điện trung hạ thế Huyện UBND Huyện Thăng Bình-Quảng Nam BCKTKT 250.000.000
8 Tư vấn thiết kế cấp điện KCN Lạc Thịnh-Hòa Bình BTG-Holding TKKT-BVTC 1.500.000.000
9 Tư vấn thiết kế lộ ra trạm biến áp 110/22kV-25MVA nhà máy thép Hòa Bình. Công ty TNHH Đầu tư KCN Hòa Bình BCKTKT-TKKT 620.000.000
 

MR.NAM: