02. Power Inverter sin chuẩn

Giá liên hệ
Kích điện 12V lên 220V sin chuẩn 3000W kèm bộ sạc
Mã: BET3000S
Xuất xứ:

Xem chi tiết

Giá liên hệ
Kích điện 12V lên 220V sin chuẩn 1500W kèm bộ sạc
Mã: BET1500S
Xuất xứ:

Xem chi tiết

Giá liên hệ
Kích điện 12V lên 220V sin chuẩn 800W kèm bộ sạc
Mã: BET800S
Xuất xứ:

Xem chi tiết

Giá liên hệ
Kích điện 12V lên 220V sin chuẩn 2000W kèm bộ sạc
Mã: BET2000S
Xuất xứ:

Xem chi tiết